ביג דאטה

על המפגש בין הטכנולוגיות ועולמות נתוני העתק

ספטמבר 2022

ביג דאטהלמהדורה המודפסת