תחבורה חכמה

על פתרונות מעניינים וטכנולוגיות חדשניות בתחבורה

מרץ 2022

תחבורה חכמה למהדורה המודפסת