טכנולוגיה בינה 2021

על העולמות השונים של האינטליגנציה המלאכותית

ספטמבר 2021

טכנולוגיה בינה 2021למהדורה המודפסת