תחבורה חכמה

על פתרונות מעניינים וטכנולוגיות חדשניות בתחבורה

מאי 2023

תחבורה חכמהלמהדורה המודפסת