עולם העבודה החדש

פתרונות חדשניים לשוק העבודה המשתנה

ספטמבר 2022

 עולם העבודה החדשלמהדורה המודפסת