עולם העבודה החדש

פתרונות חדשניים לשוק העבודה המשתנה

יולי 2021

עולם העבודה החדשלמהדורה המודפסת