מגזין מנהלים

המנהלים הבכירים שמנהיגים את הכלכלה והמשק

ספטמבר 2022

מגזין מנהלים למהדורה המודפסת